Informasjon 

 

 

        web-master@evolutionartlist.net                      

                                                                                                                                                                                                                     Powered by One.com                                                                                                                                                                                                                                       

 

Velkommen !

Evolutionartlist er en nettbasert tjeneste for utøvende kunstnere, musikere, forfattere, fotokunstnere, kunsthåndverkere eller multikunstnere o.l..

 Nettstedet er etablert som en ideelt nettside innenfor ovenfornevnte arbeidsfelt. For å kunne bli medlem  kreves det oversendt curiculum vitae samt bilder i jpg. format til gjennomsyn. Dette vil da bli betraktet som din medlemssøknad.

 Det er for tiden ingen medlemsavgift for å bli medlem. Men dette er under vurdering fortløpende.

Som medlem har du medlemsfordeler ;  som  egen e-post addresse. Om du som medlem ønsker en web presentasjon har vi satt et tak på 5 - 8 bilder av egne arbeider +  tekstmateriale.

For presentasjon i regi evolutionartlist.net. vil kostnadene bli kr. 200 .- pr. år.

Presentasjonen vil bli innlemmet i medlemsregisteret til  evolutionartlist.net.

Evolutionartlist. net  håper du som besøkende finner dette tiltalende og interessant.

VELKOMMEN !

Send dine jpg. foto`s samt cv. til :

artist@evolutionartlis.net

 

 

                                                        evolutionartlist.net

 

Foto:

Einar Andreas Larsen.